Janne Haldesten är en erfaren specialist med över två decenniers branscherfarenhet som idag verkar som säkerhetschef och specialist hos Sectyne, ett företag han varit med och grundat.

Över tid har Janne verkat som rådgivare och expert åt regeringsföreträdare, myndigheter och företag nationellt och internationellt, inom områden såsom teknisk IT- och OT-säkerhet, artificiell intelligens, strategisk informationssäkerhet, säkerhetsskydd, cyberoperationer och skydd av samhällskritisk infrastruktur.

Vidare är han fellow hos the Cyber Security Forum Initiative (CSFI) i Washington D.C och anlitas ofta som talare och paneldeltagare världen över.

Janne innehar en rad internationella utbildningar i bagaget, bl.a en masterexamen i underrättelseanalys och säkerhet från University of Leicester i England.

Janne Haldesten håller i följande kurser