Isa Cegrell Karlander är lektor i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Hon har skrivit en avhandling som handlar om domarens roll och ansvar enligt 8 § FPL i asylprocessen.

Isa undervisar i processrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet och anlitas regelbundet som föreläsare av olika föreningar och företag.

Isa Cegrell Karlander håller i följande kurser