Hildur Jonasdottir arbetar på statsstödsfunktionen på Enheten för näringsliv, innovation och marknader på Klimat- och näringslivsdepartementet.

Enheten för näringsliv, innovation och marknader samordnar Regeringskansliets hantering av statsstödsfrågor och hanterar andra typer av kontakter med EU-kommissionen avseende statsstöd.

Hildur har tidigare arbetat på bl.a. Konkurrensverket och EFTA Surveillance Authority (ESA).

Hildur Jonasdottir håller i följande kurser