Gustaf Johnssén är verksam som konsult inom IT-rätt vid KnowIT Cybersecurity & Law. Han har en lång erfarenhet från departement, myndigheter och utredningar, bl.a. som chefsjurist vid Statens servicecenter och ämnesråd i Finansdepartementet. Hans huvudsakliga inriktning är mot frågor där juridik, teknik och organisation möts. Till hans specialområden hör bl.a. dataskydd, myndigheters IT-avtal, vidareutnyttjande av data samt myndighetssamverkan.

Gustaf Johnssén håller i följande kurser