Gustaf Almkvist har bakgrund i både akademin och i allmän domstol, där han har gått domarbanan. Han disputerade år 2021 på avhandlingen Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt, som behandlar relationen mellan förmögenhetsbrotten och civilrätten.

Tidigare har han bland annat publicerat boken Förverkande av egendom. Han deltog som expert i 2020 års förverkandeutredning, men också i den fortsatta beredningen av förslagen om ny förverkandelagstiftning i Justitiedepartementet.

Gustaf Almkvist håller i följande kurser