Golshanak Fatahian är hovrättsassessor från Svea hovrätt. Hon arbetar nu som rådman på Södertörns tingsrätt. Hon har tidigare arbetat som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt och genomfört notarietjänstgöring på Stockholms tingsrätt och Justitiekanslern. Innan dess arbetade hon på EU-enheten på Justitiedepartementet. Hon föreläser om tvistemålsprocessen i hovrätt och har tidigare undervisat i EU-rätt på juristlinjen på Stockholms universitet. 

Golshanak Fatahian håller i följande kurser