Fredrik Bergman Evans är sedan 2018 chef för Centrum för rättvisa. Han är tidigare hovrättsassessor vid Svea hovrätt och innehar en Master of Laws i konstitutionell rätt från Harvard Law School, USA. Fredrik är expert på svensk, europeisk och amerikansk konstitutionell rätt.

Fredrik Bergman Evans håller i följande kurser