Erik Nerep är sedan 1986 verksam på Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, där han numera är kursansvarig för kurserna Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt samt undervisar i Rättsvetenskaplig introduktionskurs, Competition and Antitrust Law, Aktiebolags organisation och ledning, Kredit- och obeståndsrätt.

Eriks forskningsområden är aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt.

Erik Nerep håller i följande kurser