Emilia Lundberg är advokat och arbetar som oberoende skiljedomare och medlare. Emilia är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Hon har betydande erfarenhet som skiljedomare och har varit såväl ensam skiljedomare som ordförande i ett stort antal svenska och internationella skiljemål. Hon har också varit domare vid tingsrätt och hanterat en stor mängd kommersiella tvistemål genom åren.

Emilia är en mycket uppskattad lärare och hon föreläser regelbundet inom skiljemanna- och processrätt. Hon är också författare till ett stort antal artiklar publicerade i bl.a. Juridisk Tidskrift.

Emilia Lundberg håller i följande kurser