Elisabeth Eklund är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi KB och arbetar huvudsakligen med konkurrensrätt samt med statsstödsfrågor, fri rörlighet, regulatoriska frågor och anti-korruption.

Elisabeth har arbetat med konkurrensrättsliga frågor sedan 1998. Hon lämnar råd i all slags konkurrensrättsliga frågor, vilket innefattar granskningar av avtal och samarbetsprojekt mellan konkurrenter, återförsäljaravtal, analys av och anmälning av företagskoncentrationer, biträde vid gryningsräder och utredningar hos Konkurrensverket och Kommissionen, utredningar avseende missbruk av dominerande ställning och karteller och klagomål avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Elisabeth är även ombud i konkurrensrättsliga processer i domstol och i skiljeförfaranden.

Elisabeth arbetar löpande med statsstödsrättslig rådgivning för både offentliga och privata aktörer samt med med reglerade marknader, framförallt läkemedel och medicinteknik men även radio- och TV, transport, energi och telekom m.m.

Elisabeth har under ett flertal år varit gästföreläsare vid Stockholms universitet på specialkursen i konkurrensrätt samt på masterprogrammet i European Law. Hon är även en ofta anlitad föreläsare på konferenser och klientanpassade utbildningar. Elisabeth har även skrivit ett stort antal artiklar avseende konkurrensrätt i både svenska och internationella publikationer.

Elisabeth är rankad i flertalet internationella rankingar över ledande experter inom konkurrensrättsområdet såsom Chambers and Partners och Legal 500.

Elisabeth Eklund håller i följande kurser