David Loveday är jurist med ansvar för internationell och strategisk processföring hos International Refugee Assistance Project (Europe). Han har tidigare varit verksam som advokat i England och EU-advokat i Sverige specialiserad inom bl.a. migrationsrätt, mänskliga rättigheter och EU-rätt. Han har regelbundet föreläst inom dessa områden för advokater och jurister, både i Sverige och internationellt, på uppdrag av bl.a. UNHCR.

David har varit ombud i flera prejudicerande mål, däribland F.G. mot Sverige hos Europadomstolens Stora Kammare. Målet behandlade bland annat nationella instansers skyldigheter att ex officio utreda icke-åberopade skyddsbehov i utvisningsärenden.

Han har även varit ombud i de svenska domstolsprocesserna där Sveriges extraterritoriella skyldigheter, enligt Europakonventionen, att utreda och säkerställa lokalanställda tolkars skyddsbehov som uppstår till följd av tjänstgöring med svenska fredsbevarande styrkor utomlands, fastställdes. 

David Loveday håller i följande kurser