Christine Stridsberg är assessor från Svea hovrätt, tidigare förbundsjurist på Svenska Fotbollförbundet. Idag arbetar hon med tvistlösning och idrottsjuridik på advokatbyrån Born. Hon är utnämnd till medlare i Court of Arbitration for Sport (CAS), är mångårig föredragande i Riksidrottsnämnden samt återkommande anlitad som skiljedomare, utredare och föreläsare inom idrottsjuridik.

Christine Stridsberg håller i följande kurser