Christina Strandman Ullrich är i grunden jurist och hovrättsassessor i Svea hovrätt. Hon har arbetat på Finansdepartementet och på Finansinspektionen med reglering inom finansmarknaden och därefter under 14 år som jurist och Chief Compliance Officer på SEB.

För 15 år sedan bildade Christina och en kollega Ideella föreningen Compliance Forum – ett nätverk för Compliance Officers där Christina varit ordförande sedan verksamhetens början. Christina har genom åren deltagit i många utbildningar inom Compliance, t.ex. en certifieringskurs för Compliance Officers i samarbete med Företagsuniversitetet.

Christina Strandman Ullrich håller i följande kurser