Christian Blume arbetar som upphandlingsjurist och statsstödsspecialist vid statsstödsfunktionen på Upphandlingsmyndigheten. Han har tidigare arbetat som konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket. Han har arbetat med konkurrensrättsliga frågor sedan 2001 och har även arbetat som kommunal upphandlingsstrateg.

Christian Blume håller i följande kurser