Caroline Olstedt Carlström är advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB. Hon leder Cirios kompetensgrupp för dataskydd och informationssäkerhet med över 20 års erfarenhet inom området. Med en bakgrund som juridisk och strategisk rådgivare inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna, har Caroline omfattande kunskap inom internationellt dataskydd. Hennes expertis sträcker sig över en mängd operativa, styrnings- och strategiska frågor. Hon har utformat och implementerat integritets- och dataskyddssprogram, inklusive gruppövergripande policys och strategier.

Caroline har även varit rådgivare åt flera av världens största organisationer, särskilt inom internationella dataöverföringar. Tidigare har hon arbetat som internationell dataskyddschef (VP Privacy) på Klarna Bank, där hon hade globalt ansvar för dataskyddsstrategi och efterlevnad, samt ledde Klarnas globala integritets- och dataskyddsgrupp. För närvarande är Caroline ordförande för Forum för Dataskydd och aktiv i flera initiativ och arbetsgrupper inom integritets- och datasäkerhet.

Caroline Olstedt Carlström håller i följande kurser