Caroline Nordklint är universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet. Hon har författat monografin Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen samt skrivit en rad artiklar om skatteprocessen.

Caroline undervisar i skatterätt och skatteprocess vid både universitet och högskolor samt anlitas regelbundet som föreläsare av bl.a. Domstolsakademin och privata företag.

Caroline Nordklint håller i följande kurser