Axel Lennartsson är biträdande jurist, verksam vid advokatfirman Vinge i Stockholm. Axel arbetar främst med frågor kopplade till immaterialrätt och marknadsföring i såväl tvister och avtal som vid företagsförvärv.

Axel Lennartsson håller i följande kurser