Anna-Lena Alknert är Jur. Kand. från Stockholms Universitet med lång erfarenhet av att arbeta som jurist och avtalsansvarig, både nationellt och internationellt, samt som ansvarig för upphandlingar inom en rad olika områden. Utöver detta har hon arbetat med framtagande av föreskrifter, allmän juridisk rådgivning samt hållit internutbildningar hos ett stort antal organisationer/företaget med fokus på ökad förståelse för juridiska frågor.

Sedan 2021 föreläser Anna-Lena inom management, IT och informationssäkerhet.

Anna-Lena Alknert håller i följande kurser