Anna Karin Pettersson är universitetslektor och doktor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Anna Karin har lång erfarenhet av undervisning i externredovisning på olika nivåer, både inom universitetsvärlden och för yrkesverksamma revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Hon är kursansvarig för flera kurser inom externredovisning.

Anna Karin har mångårig erfarenhet av att arbeta som auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, bland annat på PwC. Hon är medförfattare till läroböcker i externredovisning.

Anna Karin Pettersson håller i följande kurser