Anna Andersson är jurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och arbetar bland annat med att ge internt juridiskt stöd inom plan- och bygglagstiftningen. Hon har tidigare arbetat som jurist på Boverket. Under sin tid på Boverket arbetade Anna i regeringsuppdraget för kompetensinsatser inom plan- och bygglagstiftningen. Några av dessa insatser var att ta fram webbutbildningar inom bland annat byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Dessförinnan har hon arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstol och tillsynsjurist på kommun. Anna har flerårig erfarenhet av att föreläsa om plan- och bygglagstiftningen.

Anna Andersson håller i följande kurser