Andreas Dahlqvist arbetar som rådgivare på Certezza med inriktning på säkerhetsjuridik, informationssäkerhet och IT-säkerhet samt lagstiftning om elektronisk kommunikation. Han har omfattande erfarenhet av IT- och säkerhetsrelaterade frågor inom offentlig sektor, bland annat från flera departement i Regeringskansliet.

Andreas har vidare anlitats som expert och sakkunnig i flera utredningar samt varit huvudsekreterare för betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92).

Andreas Dahlqvist håller i följande kurser