Föreläsare A – Ö

 • Agnes Larfeldt

  Agnes Larfeldt

  Agnes Larfeldt är specialiserad inom miljörätt med särskild inriktning mot vattenrätt. Hon har cirka 20 års erfarenhet av miljörättslig rådgivning på uppdrag av företag, kommuner och statliga verk.

  Information & anmälan
 • Andreas Dahlqvist

  Andreas Dahlqvist

  Andreas Dahlqvist arbetar som rådgivare med inriktning på säkerhetsjuridik, informationssäkerhet och it-säkerhet samt lagstiftning om elektronisk kommunikation.

  Information & anmälan
 • Andreas Utterström

  Andreas Utterström

  PR- och kommunikationskonsulten Andreas Utterström har bakgrund som journalist, bland annat på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

  Information & anmälan
 • Anna Andersson

  Anna Andersson

  Anna Andersson är jurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och arbetar bland annat med att ge internt juridiskt stöd inom plan- och bygglagstiftningen.

  Information & anmälan
 • Anna Karin Pettersson

  Anna Karin Pettersson

  Anna Karin Pettersson är universitetslektor och doktor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning i externredovisning på olika nivåer.

  Information & anmälan
 • Anna-Lena Alknert

  Anna-Lena Alknert

  Anna-Lena Alknert är Jur. Kand. från Stockholms Universitet med lång erfarenhet av att arbeta som jurist och avtalsansvarig, både nationellt och internationellt, samt som ansvarig för upphandlingar.

  Information & anmälan
 • Anton Karlsson

  Anton Karlsson

  Anton är specialiserad på IT-rätt med särskild kompetens inom IT-kontrakt, AI-juridik, integritets- och dataskyddsfrågor, immaterialrätt samt frågor kopplade till kamerabevakning.

  Information & anmälan
 • Åsa Hellstadius

  Åsa Hellstadius

  Åsa Hellstadius är advokat och IP-expert vid Advokatfirman Vinge i Stockholm, där hon arbetar med tvister och rådgivning inom immaterialrätt och marknadsrätt.

  Information & anmälan
 • Åsa Örnberg

  Åsa Örnberg

  Åsa Örnberg är universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon undervisar inom kommunalrätt, offentlighet- och sekretess samt allmän förvaltningsrätt.

  Information & anmälan
 • Axel Lennartsson

  Axel Lennartsson

  Axel Lennartsson är biträdande jurist och arbetar främst med frågor kopplade till immaterialrätt och marknadsföring i såväl tvister och avtal som vid företagsförvärv.

  Information & anmälan
 • Caroline Nordklint

  Caroline Nordklint

  Caroline Nordklint är universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet. Hon undervisar i skatterätt och skatteprocess och anlitas regelbundet som föreläsare av bl.a. Domstolsakademin och privata företag.

  Information & anmälan
 • Caroline Olstedt Carlström

  Caroline Olstedt Carlström

  Caroline Olstedt Carlström är advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB. Hon leder Cirios kompetensgrupp för dataskydd och informationssäkerhet med över 20 års erfarenhet inom området.

  Information & anmälan
 • Charlotta Kronblad

  Charlotta Kronblad

  Charlotta Kronblad är doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola, samt forskare och är en väl anlitad föreläsare inom digitalisering av juridik.

  Information & anmälan
 • Christian Blume

  Christian Blume

  Christian Blume arbetar som upphandlingsjurist och statsstödsspecialist vid statsstödsfunktionen på Upphandlingsmyndigheten.

  Information & anmälan
 • Christina Strandman Ullrich

  Christina Strandman Ullrich

  Christina Strandman Ullrich är i grunden jurist och hovrättsassessor i Svea hovrätt. Hon har arbetat på Finansdepartementet och på Finansinspektionen med reglering inom finansmarknaden och som jurist och Chief Compliance Officer på SEB.

  Information & anmälan
 • Christina Wikström

  Christina Wikström

  Christina Wikström är Advokat och Managing Parter på Wikström & Partners Advokatbyrå AB och är specialiserad inom IT-rätt, kontraktsrätt, dataskydd och immaterialrätt

  Information & anmälan
 • Christine Stridsberg

  Christine Stridsberg

  Christine Stridsberg är assessor från Svea hovrätt, tidigare förbundsjurist på Svenska Fotbollförbundet. arbetar med tvistlösning och idrottsjuridik på advokatbyrån Born.

  Information & anmälan
 • Daniel Westman

  Daniel Westman

  Daniel Westman är verksam som oberoende rådgivare och forskare, specialiserad på IT- och medierätt. Hans expertområden är bl.a. artificiell intelligens (AI), upphovsrätt, dataskydd, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt IT-avtal.

  Information & anmälan
 • David Loveday

  David Loveday

  David Loveday är jurist med ansvar för internationell och strategisk processföring hos IRAP (Europe). Han har tidigare varit verksam som advokat i England och EU-advokat i Sverige specialiserad inom bl.a. migrationsrätt, mänskliga rättigheter och EU-rätt.

  Information & anmälan
 • Elias Cansu

  Elias Cansu

  Elias Cansu, domarutbildad vid Svea hovrätt, med erfarenhet från dels lagstiftningsarbete på Justitiedepartementet, dels arbete som biträdande jurist på affärsjuridisk advokatbyrå. Idag arbetar han som bolagsjurist och är medförfattare till boken Häktning.

  Information & anmälan
 • Elisabeth Eklund

  Elisabeth Eklund

  Elisabeth Eklund är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi KB och arbetar huvudsakligen med konkurrensrätt men även med statsstödsfrågor, fri rörlighet, regulatoriska frågor och anti-korruption.

  Information & anmälan
 • Emilia Lundberg

  Emilia Lundberg

  Emilia Lundberg är advokat och arbetar som oberoende skiljedomare och medlare. Emilia är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser.

  Information & anmälan
 • Erik Nerep

  Erik Nerep

  Erik Nerep är sedan 1986 verksam på Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Eriks forskningsområden är aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt.

  Information & anmälan
 • Fanny Gleiss Wilborg

  Fanny Gleiss Wilborg

  Fanny Gleiss Wilborg är advokat och arbetar med uppdrag som skiljedomare. Fanny är specialiserad inom processrätt, skiljeförfaranden och kommersiella domstolstvister.

  Information & anmälan
 • Fredrik Bergman Evans

  Fredrik Bergman Evans

  Fredrik Bergman Evans är chef för Centrum för rättvisa. Han är tidigare hovrättsassessor vid Svea hovrätt och innehar en Master of Laws i konstitutionell rätt från Harvard Law School, USA. Fredrik är expert på svensk, europeisk och amerikansk konstitutionell rätt.

  Information & anmälan
 • Golshanak Fatahian

  Golshanak Fatahian

  Golshanak Fatahian är hovrättsassessor från Svea hovrätt. Hon arbetar nu som rådman på Södertörns tingsrätt. Hon har tidigare arbetat som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt och genomfört notarietjänstgöring på Stockholms tingsrätt och Justitiekanslern.

  Information & anmälan
 • Gustaf Almkvist

  Gustaf Almkvist

  Gustaf Almkvist har bakgrund i både akademin och i allmän domstol, där han har gått domarbanan. Han disputerade år 2021 på avhandlingen Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt, som behandlar relationen mellan förmögenhetsbrotten och civilrätten.

  Information & anmälan
 • Gustaf Johnssén

  Gustaf Johnssén

  Gustaf Johnssén är verksam som konsult inom IT-rätt vid KnowIT Cybersecurity & Law. Han har en lång erfarenhet från departement, myndigheter och utredningar, bl.a. som chefsjurist vid Statens servicecenter och ämnesråd i Finansdepartementet.

  Information & anmälan
 • Gustaf Schüldt

  Gustaf Schüldt

  Gustaf Schüldt är advokat och specialiserad inom ekonomisk familjerätt. Gustaf arbetar främst med uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman men även som ombud i bodelningar, arvskiften och tvister i domstol.

  Information & anmälan
 • Hildur Jonasdottir

  Hildur Jonasdottir

  Hildur Jonasdottir arbetar på statsstödsfunktionen på Enheten för näringsliv, innovation och marknader på Klimat- och näringslivsdepartementet. Hildur har tidigare arbetat på bl.a. Konkurrensverket och EFTA Surveillance Authority (ESA).

  Information & anmälan
 • Ia Modin

  Ia Modin

  Ia Modin är advokat och delägare på Gozzo Advokater. Hon är specialiserad på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt och har stor erfarenhet av strategifrågor och ”Intellectual Asset Management”.

  Information & anmälan
 • Isa Cegrell Karlander

  Isa Cegrell Karlander

  Isa Cegrell Karlander är lektor i förvaltningsrätt/ förvaltningsprocessrätt och verksam som forskare vid Uppsala universitet. Isa undervisar i processrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

  Information & anmälan
 • Jakob Carlander

  Jakob Carlander

  Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare. Han är medförfattare till boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma” samt ”Utmanande samtal – en handbok för chefer”.

  Information & anmälan
 • Janne Haldesten

  Janne Haldesten

  Janne Haldesten är en erfaren specialist med över två decenniers branscherfarenhet som idag verkar som säkerhetschef och specialist hos Sectyne, ett företag han varit med och grundat.

  Information & anmälan
 • Jerker Edström

  Jerker Edström

  Jerker Edström är delägare på Ström Advokatbyrå KB och leder kontorets grupp för Media, Underhållning och Sport. Han är specialiserad på rådgivning inom immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt.

  Information & anmälan
 • Jesper Johansson

  Jesper Johansson

  Jesper Johansson är jur. dr i finansrätt och disputerade 2016 vid Stockholms universitet på en avhandling med EU-skatterättslig inriktning. Idag bedriver han postdoktoral forskning i internationell fåmansföretagsbeskattning vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Information & anmälan
 • Johan Höök

  Johan Höök

  Johan Höök är docent i offentlig rätt och rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han var även utredningssekreterare för utredningen om tillståndskrav för utländska direktinvesteringar.

  Information & anmälan
 • Johan Lagerbielke

  Johan Lagerbielke

  Johan Lagerbielke är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare. Han har tidigare varit forskare i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm där han etablerade den första akademiska kursen i förhandlingsteknik.

  Information & anmälan
 • Johan Lycke

  Johan Lycke

  Johan Lycke har över 20 års erfarenhet som jurist inom bank-, finans- och värdepapperssektorn. Han har haft återkommande uppdrag som sekreterare för olika utredningar bla Marknadsmissbruks- och Värdepappersmarknadsutredningen.

  Information & anmälan
 • Johan Söderberg

  Johan Söderberg

  Johan Söderberg är delägare i konsultbolaget Peak Procurement och har universitetsexamen i såväl juridik som ekonomi. Han har arbetat med inköps- och upphandlingsfrågor i mer än 15 år, både i Sverige och internationellt.

  Information & anmälan
 • Jörgen Holmlund

  Jörgen Holmlund

  Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former, bl.a. inom Försvarsmakten.

  Information & anmälan
 • Katarina Mild

  Katarina Mild

  Katarina Mild är sedan 2003 specialiserad inom kommersiell tvistlösning. Hon har arbetat på ett antal framstående advokatbyråer, samt tillbringat flera år som senior bolagsjurist på ett av Nordens ledande skadeförsäkringsbolag.

  Information & anmälan
 • Kristian Agneklev

  Kristian Agneklev

  Kristian Agneklev är jurist och chef för Totalförsvarsenheten vid Åklagarmyndigheten, där han tidigare även tjänstgjort som kammaråklagare, chefsåklagare och IT-utvecklingschef.

  Information & anmälan
 • Lars Holmgård

  Lars Holmgård

  Lars Holmgård är lagman vid Sveriges domstolar. Lars har tidigare, före sammanslagning, varit rådman vid olika värmländska tingsrätter. Han är även författare till boken Bevisning i brottmål.

  Information & anmälan
 • Lena Sandström

  Lena Sandström

  Lena Sandström är adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

  Information & anmälan
 • Louise D’Oliwa

  Louise D’Oliwa

  Louise D’Oliwa är verksam som advokat vid Advokatbyrån D’Oliwa och arbetar i huvudsak med kommersiell hyresrätt och arbetsrätt. Louise är dessutom en van och ofta anlitad föreläsare och är även engagerad av Stockholms universitet som seminarieledare.

  Information & anmälan
 • Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson leder Kastells tvistlösningsgrupp och har mer än 20 års erfarenhet av att företräda klienter i kommersiella domstolsprocesser och skiljetvister. Magnus föreläser också regelbundet inom processrätt och kommersiell avtalsrätt.

  Information & anmälan
 • Magnus Widebeck

  Magnus Widebeck

  Magnus Widebeck är fristående medlare och skiljedomare samt tidigare lagman vid Nyköpings tingsrätt, Sveriges dispaschör och justitieråd i Högsta domstolen. Idag är han verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB.

  Information & anmälan
 • Marcus Radetzki

  Marcus Radetzki

  Marcus Radetzki är professor samt rättsvetenskaplig författare. Han tillträdde en professur i civilrätt vid Stockholms universitet år 2009. Dessutom har han skrivit böcker om bland annat skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

  Information & anmälan
 • Margaretha Svenning

  Margaretha Svenning

  Margaretha Svenning är miljöjurist och fil dr. Hon arbetar för närvarande som juridisk företrädare och rådgivare för miljöorganisationen Älvräddarna, enskilda sakägare m fl och som föreläsare och författare.

  Information & anmälan
 • Maria Steinberg

  Maria Steinberg

  Maria Steinberg har arbetat som avdelningsdirektör på en yrkesinspektion ( idag Arbetsmiljöverket), arbetat som föreläsare i arbetsmiljörätt sedan 1987 och som forskare och föreläsare sedan 2004.

  Information & anmälan
 • Maria Sundin

  Maria Sundin

  Maria Sundin är examinerad språkkonsult och en uppskattad kursledare. Hon har lång erfarenhet av skrivkurser, textbearbetning, översättning och coachning i klarspråksfrågor.

  Information & anmälan
 • Marie Wallin

  Marie Wallin

  Marie Wallin är jurist och grundare och VD för Rätt Nu AB, ett företag som specialiserat sig på att utbilda dels polisanställda, dels privata aktörer om straff- och processrätt främst inom områdena förmögenhetsbrott, brott i nära relationer och sexualbrott.

  Information & anmälan
 • Marika Levin

  Marika Levin

  Marika Levin är advokat och specialiserad inom ekonomisk familjerätt. Marika arbetar på Lindskog Malmström Advokatbyrå som bodelningsförrättare och boutredningsman samt som ombud i bodelningar, arvskiften och tvister i domstol.

  Information & anmälan
 • Mattias Nilsson

  Mattias Nilsson

  Mattias Nilsson är advokat, verksam vid egen byrå inriktad mot entreprenadrätt, tvister och central civilrätt. Han har tidigare varit bolagsjurist inom NCC och dessförinnan advokat vid White & Case Advokat AB där han främst arbetade med entreprenadtvister.

  Information & anmälan
 • Oscar Björkman Possne

  Oscar Björkman Possne

  Oscar Björkman Possne är advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrås verksamhetsgrupp för immaterial-, marknads- och medierätt. Han arbetar sedan drygt åtta år främst med immaterialrättsliga tvister, transaktioner och avtal.

  Information & anmälan
 • Pär-Anders Granhag

  Pär-Anders Granhag

  Pär-Anders Granhag är professor vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Pär-Anders har under 20 års tid forskat om bland annat lögndetektion och vittnesmål. Han har vidare utbildat praktiserande jurister inom förhörsteknik och lögndetektion.

  Information & anmälan
 • Patrik Sundberg

  Patrik Sundberg

  Patrik Sundberg arbetar på Justitiedepartementet med upphovsrättsfrågor. Patrik har bl.a. företrätt Sverige i förhandlingarna om EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Han har en bakgrund inom allmän domstol och är hovrättsassessor från Svea hovrätt.

  Information & anmälan
 • Per Andersson

  Per Andersson

  Per Andersson är jur. kand. och arbetar som verksjurist på Post- och telestyrelsen. Han har varit verksam inom domstolarna, statliga myndigheter och Regeringskansliet. Per Andersson föreläser inom områdena statsrätt, konstitutionell rätt och förvaltningsrätt.

  Information & anmälan
 • Per Furumo

  Per Furumo

  Per Furumo är retorikkonsult, talarcoach och föreläsare. Han arbetar till stor del med jurister varav advokater utgör den största gruppen. Sedan 2010 är hans föreläsningar en del av Advokatsamfundets utbildningsprogram för både blivande och verksamma advokater.

  Information & anmälan
 • Peter Sande

  Peter Sande

  Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt.

  Information & anmälan
 • Petra Herzfeld Olsson

  Petra Herzfeld Olsson

  Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av internationella aspekter av arbetsrätten.

  Information & anmälan
 • Richard Wessman

  Richard Wessman

  Richard har undervisat och forskat i immaterialrätt vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Han arbetar på Advokatfirman Vinge med rådgivning och processer inom områdena för immaterialrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

  Information & anmälan
 • Robin Oldenstam

  Robin Oldenstam

  Robin Oldenstam är sedan mer än 25 år specialiserad på kommersiella tvister i domstol och i skiljeförfaranden.

  Information & anmälan
 • Sandra Larsson

  Sandra Larsson

  Sandra Larsson är jurist på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med att överpröva kommunala beslut enligt PBL.

  Information & anmälan
 • Sanna Wolk

  Sanna Wolk

  Sanna Wolk  är förbundsordförande i SULF. Hon är svensk jurist och professor, specialiserad på immaterialrätt.

  Information & anmälan
 • Simon Andersson

  Simon Andersson

  Simon Andersson är jur. dr. i processrätt samt universitetslektor vid Stockholms universitet samt post doc vid Uppsala universitet.

  Information & anmälan
 • Sören Öman

  Sören Öman

  Sören Öman har domarbakgrund och har arbetat länge i Regeringskansliet

  Information & anmälan
 • Stefan Alvén

  Stefan Alvén

  Stefan Alvén är specialiserad på idrottsrelaterad juridik

  Information & anmälan
 • Susanne Klingström-Larson

  Susanne Klingström-Larson

  Susanne Klingström-Larson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som ledare inom IT, marknad och försäljning.

  Information & anmälan
 • Thore Brolin

  Thore Brolin

  Thore är accredited mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i London. Han har deltagit i ett stort antal skiljetvister och även sysslat med idrottsjuridik.

  Information & anmälan
 • Ulrika Rogland

  Ulrika Rogland

  Ulrika Rogland är advokat och arbetar huvudsakligen som målsägandebiträde och med vårdnadstvister. Ulrika tar även uppdrag som särskild företrädare och företrädare i LVU-mål och migrationsärenden.

  Information & anmälan
 • Victor Ahlqvist

  Victor Ahlqvist

  Victor Ahlqvist leder Copenhagen Economics statsstödsgrupp och arbetar löpande med ekonomisk analys och rådgivning i statsstödsärenden för både offentliga och privata aktörer. Han har erfarenhet av bedömningar om åtgärder sker på marknadsmässiga grunder, användning av ekonomiska metoder vid bedömning av proportionalitet och bedömning av ekonomiska effekter av statligt stöd. Victor biträder regelbundet klienter med att […]

  Information & anmälan
 • Victor Hensjö

  Victor Hensjö

  Victor Hensjö, som är domarutbildad i allmän domstol, har mångårig erfarenhet av lagstiftningsarbete från Justitiedepartementet och har varit huvudansvarig handläggare vid framtagandet av den nya förverkandelagstiftningen och lagstiftningen om företagsbot. Han har även varit expert i flera statliga utredningar, däribland 2020 års förverkandeutredning.  Victor har därutöver företrätt Sverige i internationella förhandlingar på förverkandeområdet i Financial Action Task Force (FATF) […]

  Information & anmälan
 • Ylva Öhrström

  Ylva Öhrström

  Jurist och beredskapsspecialist, Åklagarmyndigheten

  Information & anmälan